2019

విద్యార్థుల పై లాఠీ ఛార్జి చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నాం . విద్యార్థుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి

సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సమావేశం సోమవారం (ఆగష్టు 12న) ---- అధ్యక్షతన సమావేశమై దిగువ తీర్మానాన్ని చేసింది.

Pages

Subscribe to RSS - 2019