మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు నిలోత్పల్ బసు