తుఫాన్ ప్రభావిత బాపట్ల, నెల్లూరు, కృష్ణ జిల్లాల్లో సిపిఎం బృందాల పర్యటన దృశ్యాలు..