పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం భీమాలపురం లంక వరద ముంపు ప్రాంతంలో సీపీఎం పర్యటన.