రైల్వే బడ్జెలో రాజధానికి రిక్తహస్తం - కొత్త రైల్వేలైన్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రైల్వే జోన్ ప్ర‌క‌టించాలి.