పాల‌కుల దాడిని తిప్పికొట్టగలిగేవి ప్రజాపోరాటాలే. సి.దివాకర్‌ వర్ధంతి సభలో సిపిఎం కృష్ణా జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్‌.రఘు