ఇళ్ళులేనివారికి ఇళ్ళు, పట్టాలు, రిజిస్ట్రేషన్‌ సమస్యులు పరిష్కరించాల‌ని కోరుతూ వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా