పాలస్తీనా రఫా నగరంపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన మారణకాండకు నిరసనగా విజయవాడలో వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో సంఘీభావ సదస్సు