విజయవాడలో జరిగిన ఇండియా కూటమి ఎన్నికల బహిరంగ సభలో సీతారాం ఏచూరి