లోక్ సభ ఎన్నికల ప్రణాళిక విడుదల చేస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు వై.వెంకటేశ్వరరావు, వి.వెంకటేశ్వర్లు, రాష్ట్ర కమిటి సభ్యులు డి.సుబ్బారావు, జె.జయరాం, కె.హరికిషోర్‌