శ్రీకాకుళం జిల్లా తొలి తరం కమ్యూనిస్టు నేత గానుగుల తరుణాచారి వర్ధంతి సభ సందర్భంగా బుధవారం గానుగుల తరుణాచారి స్థూపాన్ని సిపిఎం పూర్వపు కార్యదర్శి పి మధు ఆవిష్కరణ.