ఏజెన్సీ బంద్‌కి మద్దతుగా సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీ జనరక్షణ దీక్ష..