విజయవాడ ధర్నా చౌక్ లో "ఆదివాసీ జనరక్షణ దీక్ష" ప్రారంభం సందర్భంగా మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు