ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇండియా బ్లాక్ లో ఉన్న సిపిఎం, సిపిఐ, కాంగ్రెస్ పార్టీల సమావేశం... రాబోయే ఎన్నికలే లక్ష్యంగా...