గుంటూరు జిల్లాలో అతిసార వ్యాధితో ఇబ్బందులు పడుతున్న కాలనీ వాసులను పరామర్శించిన సిపిఎం రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకత్వం..