తమిళనాడు సీపీఎం సీనియర్ నాయకులు, రాష్ట్ర పూర్వ కార్యదర్శి ఎన్. శంకరయ్య మృతికి సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నివాళులు అర్పిస్తూ..