ఎరుపెక్కిన విజయవాడ.. ప్రజా రక్షణ భేరికి వేలాదిగా తరలివచ్చిన జనం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఎర్ర చొక్కా కవాతు...