రాయలసీమకి ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమలపై నిర్లక్ష్యం వీడితేనే...సీపీఎం ప్రణాళికలో ఏముందంటే..