ఏలూరు సమీపంలో పోనంగి వద్ద గత ప్రభుత్వ చేపట్టిన టిట్కో గృహాలను పరిశీలించిన ప్రజా రక్షణ బేరి యాత్ర బృందం