సహకార రంగాన్ని కాపాడుకుందాం... సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లిలో జరిగిన రాష్ట్ర సదస్సు