విద్యా రంగం - ప్రత్యామ్నాయ విధానం సిపిఎం రాష్ట్ర సదస్సు ఒంగోలు..