వీర తెలంగాణా రైతాంగ సాయుధ పోరాట వార్షికోత్సవ సదస్సు