కర్నూలు సమగ్రాభివృద్ధికై సిపిఎం మహాపాదయాత్ర ఆదోని నుండి కర్నూలు వరకు