పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల సమస్యలు పరిష్కారం చెయ్యాలని కోరుతూ సిపియం ఆధ్వర్యాన న్యూఢిల్లీ లో జంతర్ మంతర్ వద్ద మహాధర్నా