అసైన్డ్‌ భూములపై ప్రభుత్వ ఆర్డినెన్సు ఉపసంహరించుకోవాలి