పోలవరం వరద ముంపు నకు గురైన వీరాయి గూడెంలో ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు