కడప ఉక్కు పరిశ్రమ సాధ్యం కాదన్నా బిజెపి వైఖరి కి నిరసనగా అనంతపురం కలెక్టర్ ఆఫీస్ వద్ద సిపిఎం ధర్నా.