మణిపూర్‌ ఘాతుకానికి కారకుడైనవారిని కఠినంగా శిక్షించాలని సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళంలోని అంబేద్కర్‌ విగ్రహం వద్ద ఆందోళన