పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసరం మండలం నవుడూరు నుండి మడుగు పోలవరం వరకు రోడ్డును వెంటనే నిర్మించాలని సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర...