అనంతపురం నుండి సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఎం.ఏ.బేబీ, బివి రాఘవులు ప్రెస్ మీట్