బుట్టాయగూడెం బహిరంగ సభ_ పోలవరం నిర్వాసితుల పాదయాత్ర