సాహితీ ఫార్మా ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలి మృతుల కుటుంబాలకు కోటి రూపాయలు పరిహారం ఇవ్వాలి