నిర్వాసిత సమస్యలు పరిష్కారం చేతగాకపోతే గద్దె దిగిపోవాలి సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు