ప్రతి పైసా ముందు పునరావాసానికే కేటాయించాలి పాదయాత్ర సందర్భంగా కుక్కునూరు బహిరంగ సభ సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు