1) పోలవరం నిర్వాసితులకు నష్ట పరిహారం, ముంపు ప్రాంతాల పేరుతో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆపకుండా అమలు చేయాలని, 2) రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు సంబందించిన మైన్స్‌కు తక్షణమే లీజ్‌లను పునరుద్దరించాలని కోరుతూ