రాష్ట్ర గవర్నర్ కలిసి పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ మెమోరాండం