మహా పాదయాత్రకి కదిలి వస్తున్న పోలవరం నిర్వాసితులు ఆరో రోజు వి ఆర్‌ పురం లో ఉత్సాహంగా ప్రారంభం