చెరుకుపల్లిలో హత్యకు గురైన విద్యార్థి అమర్నాథ్ కుటుంబానికి కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు డి.రమాదేవి పరామర్శ