సిపిఐ(ఎం) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కమిటీ తరపున జూన్‌ 20 నుండి జూలై 4 వరకు సాగే పోలవరం నిర్వాసితుల మహాపాదయాత్ర గురించి, పాదయాత్ర కోర్కెలు పరిష్కరించమని కోరుట గురించి...