పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారానికై జూన్ 20 నుండి మహాపాదయాత్ర - వి.శ్రీనివాసరావు