పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారానికై జూన్ 20 నుండి జూలై 9 వరకు మహాపాదయాత్ర - వి.శ్రీనివాసరావు