రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్యకు నివాళులర్పించిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు, నాయకులు.