విజయవాడ గురునానక్ కాలనీలో డ్రైనేజీలో పడి చనిపోయిన అభిరామ్ కుటుంబానికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీ వద్ద ధర్నా