వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలలో ప్రయివేటు పెట్టుబడిపై రైతు, ఉద్యోగత సంఘాలతో చర్చించాలి సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌