సిపిఎం, సిపిఐ నేతలు కరత్‌, బినయ్‌ ప్రారంభమైన ప్రచారభేరి