సిపిఎం - సిపిఐ ప్రచార భేరిలో పాల్గొన్న సి.హెచ్. బాబురావు | CPM - CPI Campaign