రెగ్యులరైజ్‌ చేసిన నిషిద్ధ భూముల వివరాలను బహిరంగపరచాలి - సిపిఐ(ఎం)