తిరుపతిలో రీపోలింగ్‌ సందర్భంగా దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించిన సిఐ చంద్రశేఖర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ...