కారల్ మార్క్స్ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడ లో నివాళులు అర్పించిన సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు