పంచాయతీలపై విద్యుత్‌ భారం వేయొద్దు సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌