"మార్క్స్- ఏంగిల్స్ సంకలిత రచనలు" పుస్తకావిష్కరణ సభలో సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఎం.ఏ బేబీ